Všeobecné obchodní podmínky

1) PODLE ZÁKONA Č. 634/1992 SB. O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE JSME POVINNI INFORMOVAT SVÉ HOSTY O NÁSLEDUJÍCÍCH UJEDNÁNÍCH: 

a. Ubytovaný host má právo podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního  řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: https://adr.coi.cz

 Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů. Internetová stránka České obchodní inspekce je www.coi.cz.

b. V souladu s ustanovením § 1837 písmeno j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ubytovanému jako spotřebiteli nevzniká právo na odstoupení od smlouvy o ubytování, pokud ubytovací zařízení poskytuje plnění v určeném termínu.

 

2) REZERVAČNÍ, PLATEBNÍ A STORNO PODMÍNKY

a. Informace o zpracování platby:

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 Podmínky pro flexibilní rezervace:
 Flexibilní rezervace musí být garantována platným číslem platební karty. Držitel platební karty musí být jedním z přijíždějících hostů nebo musí vyplnit autorizační formulář zaslaný mu za tím účelem rezervačním oddělením hotelu (reservations@hotelclement.cz), a vrátit ho náležitě podepsaný a s fotokopií obou stran platební karty.

Karta, poskytnutá jako garance k rezervaci, může být předautorizována na částku až do výše celkové ceny rezervace, aby byla ověřena platnost karty a dostatečné finanční prostředky k pokrytí nákladů na rezervaci. Předautorizace není konečná platba a bude uvolněna v čase, který určuje vydavatelská banka. Pro další informace o pravidlech předautorizace se prosím obraťte se na banku, která vydala vaši kartu.

Zrušení rezervace musí být provedeno nejméně 72 hodin před očekávaným časem příjezdu (očekávaný čas příjezdu se rozumí 14:00 hodin (2 PM) místního času (Praha) v den příjezdu). V případě pozdějšího zrušení rezervace nebo v případě no-show (host nezruší rezervaci a nedorazí do půlnoci do hotelu a neinformuje hotel o pozdním příjezdu), je hotel oprávněn účtovat náklady za celý pobyt. 

Kontaktní údaje pro změnu a zrušení rezervace jsou k dispozici také na potvrzovacím e-mailu, který obdržíte po dokončení vaší rezervace.

b. Podmínky pro nevratné rezervace (non refundable):

Při rezervaci s nevratnými podmínkami (non refundable) je vždy vyžadována záloha ve výši 100% částky rezervace, která je účtována na platební kartu klienta v den rezervace a zúčtována v době pobytu.

V případě zrušení, úpravy nebo v případě no-show show (host nezruší rezervaci a nedorazí do půlnoci do hotelu a neinformuje hotel o pozdním příjezdu), je celková částka jako poplatek za zrušení rezervace a žádná část platby nebude vrácena za žádných okolností. Rezervace je konečná.

Potvrzením rezervace s nevratnými podmínkami klient bere na vědomí, že neexistuje žádný právní nárok na náhradu, ani v případě změny plánů ani v případě vyšší moci.

 

3) UBYTOVACÍ ŘÁD 

Doba odhlášení z hotelu je v 11 hodin dopoledne v den odjezdu. Pozdní odhlášení je možné pouze po dohodě s hotelem a za poplatek.

Doba přihlášení do hotelu je od 14:00 v den příjezdu. Dřívejší přihlášení je možné pouze po dohodě s hotelem a za poplatek. Nedá-li host vědět, je jeho příjezd očekávám do půlnoci dne příjezdu. Poté mu může být účtována smluvní pokuta za nedojezd. 

Celý hotel je nekuřácký. Porušení tohoto nařízení a kouření v pokoji opravňuje hotel, aby hostovi naúčtoval penále ve výši 250 EUR za vyčištění pokoje. Kouření je možné pouze na otevřené terase v přízemí nebo na balkoně mezi 4. a 5. patrem.

Host je odpovědný za všechny škody způsobené v pokoji během pobytu, a souhlasí s tím, že uhradí případné náklady na opravy, výměny nebo zvlášní čištění. V případě, že host zjistí jakékoliv poškození v pokoji při příjezdu, je povinen tuto skutečnost neprodleně ohlásit na recepci hotelu. Na případné pozdější zprávy nebude brán zřetel.

Host je odpovědný za zaplacení všech dodatečných poplatků za služby a zboží, které se vyskytnou v průběhu pobytu, není-li v rezervaci uvedeno jinak. Podpisem registračního formuláře host opravňuje Hotel Clement Prague provést předběžnou autorizaci (blokaci) příslušné částky na jeho platební kartě ke krytí poplatků, které mohou zůstat nezaplaceny po odjezdu z hotelu - konzumace z minibaru, poškození pokoje atd.

Hotel Clement Prague poskytuje svým hostům přechodné ubytování v hotelovém pokoji či pronájem ubytovací jednotky; pokoj / číslo jednotky je specifikováno na registrační kartě. Celkové náklady a podmínky pronájmu / ubytování byly dohodnuty v písemných podkladech rezervace.

V rozmezí od 10 hodin (22:00 hodin) a 6 hodin ráno (6:00 hodin) je doba nočního klidu a ticha v hotelu. Žádáme všechny hosty, aby ji respektovali. Chování, které vede k rušení ostatních hostů v době nočního klidu, je přísně zakázáno. To zahrnuje hlasitý poslech televize nebo hudby, extrémně hlasité mluvení nebo křik v pokojích nebo na chodbách a další rušivé chování. V případě vážného porušení tohoto pravidla může hotel penalizovat hosty  finanční pokutu až do výše 300 EUR nebo, v nutných případech, volat policii. 

Hotel umožňuje pobyt psů pouze na některých hotelových pokojích. Vstup psů je do snídaňové restaurace zakázán. Psi nesmí zůstat sami bez dozoru na hotelovém pokoji. Hotel si vyhrazuje právo kdykoliv odmítnout přijetí psa k ubytování nebo jej vyloučit z ubytování v případě, že pes může ohrozit nebo rušit ostatní klienty hotelu. Poplatek je 22 € / pejsek / noc. Při příjezdu bude čekat na Vašeho miláčka překvapení. 

4) ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Soukromé údaje o hostech budou zpracovány a uloženy u hotelu v souladu se zákonem 101/2000 Sb. a kopie vyplněného a podepsaného registračního formuláře se zasílají odboru cizinecké policie, v souladu se zákonem č. 326/1999 Sb. s pozdějších předpisů, a zákon č. 314/2015 Sb.