Všeobecné obchodní podmínky a ochrana osobních údajů

1) PODLE ZÁKONA Č. 634/1992 SB. O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE JSME POVINNI INFORMOVAT SVÉ HOSTY O NÁSLEDUJÍCÍCH UJEDNÁNÍCH: 

a. Ubytovaný host má právo podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního  řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: https://adr.coi.cz

 Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů. Internetová stránka České obchodní inspekce je www.coi.cz.

b. V souladu s ustanovením § 1837 písmeno j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ubytovanému jako spotřebiteli nevzniká právo na odstoupení od smlouvy o ubytování, pokud ubytovací zařízení poskytuje plnění v určeném termínu.

 

2) REZERVAČNÍ, PLATEBNÍ A STORNO PODMÍNKY

a. Informace o zpracování platby:

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 Podmínky pro flexibilní rezervace:
 Flexibilní rezervace musí být garantována platným číslem platební karty. Držitel platební karty musí být jedním z přijíždějících hostů nebo musí vyplnit autorizační formulář zaslaný mu za tím účelem rezervačním oddělením hotelu (reservations@hotelclement.cz), a vrátit ho náležitě podepsaný a s fotokopií obou stran platební karty.

Karta, poskytnutá jako garance k rezervaci, může být předautorizována na částku až do výše celkové ceny rezervace, aby byla ověřena platnost karty a dostatečné finanční prostředky k pokrytí nákladů na rezervaci. Předautorizace není konečná platba a bude uvolněna v čase, který určuje vydavatelská banka. Pro další informace o pravidlech předautorizace se prosím obraťte se na banku, která vydala vaši kartu.

Zrušení rezervace musí být provedeno nejméně 72 hodin před očekávaným časem příjezdu (očekávaný čas příjezdu se rozumí 14:00 hodin  místního času (Praha) v den příjezdu). V případě pozdějšího zrušení rezervace nebo v případě no-show (host nezruší rezervaci a nedorazí do půlnoci do hotelu a neinformuje hotel o pozdním příjezdu), je hotel oprávněn účtovat náklady za celý pobyt. 

Kontaktní údaje pro změnu a zrušení rezervace jsou k dispozici také na potvrzovacím e-mailu, který obdržíte po dokončení vaší rezervace.

b. Podmínky pro nevratné rezervace (non refundable):

Při rezervaci s nevratnými podmínkami (non refundable) je vždy vyžadována záloha ve výši 100% částky rezervace, která je účtována na platební kartu klienta v den rezervace a zúčtována v době pobytu.

V případě zrušení, úpravy nebo v případě no-show show (host nezruší rezervaci a nedorazí do půlnoci do hotelu a neinformuje hotel o pozdním příjezdu), je celková částka jako poplatek za zrušení rezervace a žádná část platby nebude vrácena za žádných okolností. Rezervace je konečná.

Potvrzením rezervace s nevratnými podmínkami klient bere na vědomí, že neexistuje žádný právní nárok na náhradu, ani v případě změny plánů ani v případě vyšší moci.

 

3) UBYTOVACÍ ŘÁD 

Doba odhlášení z hotelu je v 11 hodin dopoledne v den odjezdu. Pozdní odhlášení je možné pouze po dohodě s hotelem a za poplatek.

U všech hostů bez ohledu na věk je vyžadován při příjezdu doklad totožnosti. Jedná se buď o občanský průkaz nebo cestovní doklad (pas).

Pokud host přijede bez řádné dokumentace pro sebe nebo své doprovázející děti, hotel si vyhrazuje právo neubytovat všechny členy. Celá částka za ubytování je nevratná. Dítě bez identifikace může být považováno za unesené a poskytovatel ubytování je povinen nahlásit tuto skutečnost příslušnému útvaru Policie ČR.

 

 

Hosté, kteří přijedou s dítětem mladším 18 let, musí při přihlášení předložit doklad potvrzující jejich vztah s dítětem. Tento dokument by měl obsahovat jakýkoli oficiální dokument potvrzující rodinný nebo opatrovnický vztah. Pokud host není rodičem ani zákonným zástupcem, musí mít u sebe úřední doklad o jeho oprávněné péči o dítě po dobu pobytu. V případě absence požadované dokumentace si hotel vyhrazuje právo zrušit ubytování pro všechny členy a/nebo kontaktovat příslušné úřady. Celá částka za ubytování je v tomto případě nevratná. Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Doba přihlášení do hotelu je od 14:00 v den příjezdu. Dřívejší přihlášení je možné pouze po dohodě s hotelem a za poplatek. Nedá-li host vědět, je jeho příjezd očekávám do půlnoci dne příjezdu. Poté mu může být účtována smluvní pokuta za nedojezd. 

Celý hotel je nekuřácký. Porušení tohoto nařízení a kouření v pokoji opravňuje hotel, aby hostovi naúčtoval penále ve výši 250 EUR za vyčištění pokoje. Kouření je možné pouze na otevřené terase v přízemí nebo na balkoně mezi 4. a 5. patrem.

Host je odpovědný za všechny škody způsobené v pokoji během pobytu, a souhlasí s tím, že uhradí případné náklady na opravy, výměny nebo zvlášní čištění. V případě, že host zjistí jakékoliv poškození v pokoji při příjezdu, je povinen tuto skutečnost neprodleně ohlásit na recepci hotelu. Na případné pozdější zprávy nebude brán zřetel.

Host je odpovědný za zaplacení všech dodatečných poplatků za služby a zboží, které se vyskytnou v průběhu pobytu, není-li v rezervaci uvedeno jinak. Podpisem registračního formuláře host opravňuje Hotel Clement Prague provést předběžnou autorizaci (blokaci) příslušné částky na jeho platební kartě ke krytí poplatků, které mohou zůstat nezaplaceny po odjezdu z hotelu - konzumace z minibaru, poškození pokoje atd.

Hotel Clement Prague poskytuje svým hostům přechodné ubytování v hotelovém pokoji či pronájem ubytovací jednotky; pokoj / číslo jednotky je specifikováno na registrační kartě. Celkové náklady a podmínky pronájmu / ubytování byly dohodnuty v písemných podkladech rezervace.

V rozmezí od 10 hodin (22:00 hodin) a 6 hodin ráno (6:00 hodin) je doba nočního klidu a ticha v hotelu. Žádáme všechny hosty, aby ji respektovali. Chování, které vede k rušení ostatních hostů v době nočního klidu, je přísně zakázáno. To zahrnuje hlasitý poslech televize nebo hudby, extrémně hlasité mluvení nebo křik v pokojích nebo na chodbách a další rušivé chování. V případě vážného porušení tohoto pravidla může hotel penalizovat hosty  finanční pokutu až do výše 300 EUR nebo, v nutných případech, volat policii. 

Domácí mazlíčci nemohou být na Hotelu Clement Prague ubytování. Hotel si vyhrazuje právo neubytovat hosty se psy. Celá částka za ubytování je v tomto případě nevratná. 

4) ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Soukromé údaje o hostech budou zpracovány a uloženy u hotelu v souladu se zákonem 101/2000 Sb. a kopie vyplněného a podepsaného registračního formuláře se zasílají odboru cizinecké policie, v souladu se zákonem č. 326/1999 Sb. s pozdějších předpisů, a zákon č. 314/2015 Sb.

4) INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ – ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Hotel Clement Prague spravovaný společností Hotel Clement sro zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 26. dubna 2016, Obecné nařízení o ochraně osobních údajů.
Pro účely zákonné povinnosti zpracovává Hotel Clement tyto osobní údaje: jméno a příjmení hosta, datum narození, číslo cestovních dokladů a VISA (v případě potřeby), státní příslušnost a adresu bydliště na základě zákona č. 326/ 1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 314/2015 Sb., získané od Hosta. Pro účely realizace rezervace zpracovává Hotel Clement následující osobní údaje: e-mailovou adresu a telefonní číslo hosta a osobní požadavky, získané od hosta.
Pro účely provedení platby zpracovává Hotel Clement následující kategorii osobních údajů: platební údaje hosta získané od hosta.
Osobní údaje bude Hotel Clement zpracovávat manuálně i automatizovaně prostřednictvím svých pověřených zaměstnanců a dále prostřednictvím zpracovatelů pověřených Hotelem Clement na základě smluv o zpracování osobních údajů.
Kategorie příjemců, kterým mohou být osobní údaje hosta zpřístupněny:
Vládní orgány
Banky a poskytovatelé plateb prokázat své právo zpracovat platbu
Pojišťovny pro případ škodní exekuce
Hotel Clement bude zpracovávat osobní údaje po dobu:
Zákonná povinnost: 6 kalendářních let
Realizace rezervace: 2 kalendářní roky
Provedení platby: 2 kalendářní roky

Host má právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaným Hotel Clement, právo na jejich opravu nebo výmaz, omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování. Veškeré požadavky bylo nutné zasílat pouze a jednoznačně emailem na emailovou adresu privacy@hotelclement.cz v anglickém nebo českém jazyce.

Veřejné prostory v hotelu jsou monitorovány bezpečnostními kamerami. Se všemi nahrávkami je nakládáno v souladu s evropskými standardy a předpisy a také s našimi Zásadami ochrany osobních údajů.

Host má právo získat od Hotelu Clement osobní údaje, které se ho týkají a které Host poskytl Hotelu Clement. Hotel Clement na žádost Hosta neprodleně poskytne subjektu údajů údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo je poskytne jinému určenému správci. Toto právo se nevztahuje na osobní údaje zpracovávané manuálně. Veškeré požadavky bylo nutné zasílat pouze a jednoznačně emailem na emailovou adresu privacy@hotelclement.cz v anglickém nebo českém jazyce.
V případě, že se host domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány nezákonně, může se stěžovat u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
Kontaktní údaje Hotelu Clement ve věci ochrany osobních údajů: privacy@hotelclement.cz.