AntiCOVID19 - zvýšená hygiena

Nebereme zdraví a čistotu na lehkou váhu.